mua xe ô tô trả góp giá rẻ

Cho nên, khi thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay, các tổ chức tín dụng.. Về nguyên tắc, hợp đồng bảo đảm được giao kết hợp pháp có hiệu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày