the gioi di dong ben tre - the gioi di dong ben tre:

Vay Tiêu dùng Tín chấp cá nhân. Vay tín chấp KH trả lương VPBank.. Bạn không muốn mất đi khoản lãi vay ưu đãi của số tiền tiết kiệm này nhưng lại đang.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày