tim toi khong can nguoi doi gian trong tinh yeu

Phương thức trả nợ linh hoạt: với số tiền phải trả hàng tháng cố định và tiết kiệm tới. Cho vay xây dựng nhà/ sửa chữa nhà của KH hoặc của người thân.. có độ tuổi từ 18 tuổi tại thời điểm vay vốn và không quá 65 tuổi ở thời điểm tất toán.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày