fpt o kien giang

Bạn đang muốn tìm hiểu về giống gà Sebright và các đặc điểm gà vảy cá so với các loại gà khác ? Hãy cùng tham khảo bài viết sau để nhận.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày