vay tiền mặt 24h

... gửi đồ qua bưu điện hay gửi chuyển phát nhanh bưu điện mất bao lâu,. đến bởi nhiều người, ưu điểm có thể dễ dàng nhận thấy là hệ thống bưu. phát thu tiền hộ (cách gửi hàng qua bưu điện cod), dịch vụ chuyển phát.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày