trả góp ppf - trả góp ppf:

Vay tiền nhanh tại Cần Thơ qua sàn kết nối Tima duyệt vay qua online nhanh chóng. Chỉ sau 30 phút. + Sổ hộ khẩu photo (nguyên cuốn 16 trang). + Giấy tờ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày