bảng sao hạn 2017

Hồ sơ mua xe đạp điện trả góp rất đơn giản, các bạn chỉ cần 1 CMND hoặc bằng lái xe photo không cần công chứng, 1 số điện thoại cố định hoặc 2 số điện.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày