ngân hàng việt tin bank chi nhánh hà nội

Và việc đăng nhập nick sll vào các tool hiện nay cũng là một vấn đề lớn?. Cách lấy Cookies Facebook – Đăng nhập bằng Cookies trên phần.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày