tinh]

Hãy cùng Lịch ngày Tốt xem sao hạn năm 2018 và cách cúng sao giải... Hại Thái Tuế, người tuổi Tuất lại tiếp tục bước vào năm bản mệnh,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày