so ho khau

Vậy cho tôi hỏi, chú có thể bị án nhẹ nhất là gì?. Hành vi làm bằng cấp giả xử lý như thế nào?. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng”.. Làm giả giấy tờ xe máy bị truy cứu trách nhiệm về tội gì?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày