cho vay tiêu dùng của vpbank

Dịch vụ xây dựng sửa nhà nhanh 24h, chuyên thiết kế thi công. Sửa chữa nhà theo yêu cầu của khách hàng. Cung ứng nguồn lao động theo nhu cầu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày