nhân viên tín dụng ngân hàng là gì

Thông báo về việc kéo dài thời gian xét duyệt hồ sơ xin cấp visa tiêu. ứng hãy tham khảo nội dung dưới đây và tiến hành thủ tục xin cấp visa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày