ki vay ta vay tín chấp ngân hàng vpbank hải phòng

Công cụ tính lãi suất cố định tiền vay ngân hàng phải trả hàng tháng để lựa chọn. Trả góp đều tức là số tiền hàng tháng bạn trả như nhau trong suốt thời gian.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày