điều kiện triệu tập đại hội cổ đông bất thường

Tin nóng 24H | Thách thức Trung Quốc, 2 tàu chiến Mỹ vào vùng 12 hải lý. Loan biểu tình đòi chính phủ Việt Nam bỏ môi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày