ứng dụng của viettel

❶❶✅ Đọc truyện tranh Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố [Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị] Tiếng Việt bản dịch Full mới nhất, ảnh đẹp chất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày