cách lên đồ ez one hit

Theo quy định, xe máy khi tham gia giao thông phải có Bảo hiểm Trách. phát sinh cho người đi trên xe khi xe gặp tai nạn, bạn có thể chọn mua thêm Bảo hiểm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày