the chap nha o tphcm - the chap nha o tphcm:

Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín.. Người vay hạn mức tín dụng dự phòng cần chuẩn bị những gì?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày