đổi chứng minh thư nhân dân sang thẻ căn cước

Có 3 cách để thực hiện việc mua ngày sử dụng Mobi đó là chuyển tiền trong tài khoản chính thành ngày sử dụng, chuyển tiền trong tài khoản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày