vay tiêu dùng vietcombank trả góp

Lịch tiếp dân · Tra cứu tiền điện · Lịch ghi chỉ số công tơ · Thông báo.. Công ty Điện lực Bình Dương huấn luyện định kỳ đội phòng cháy chữa cháy cơ sở năm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày