bao dam số chứng minh thư

Tuyển dụng Công ty TNHH đầu tư Fedex Việt nam, tìm việc làm lương cao chế độ phúc lợi hấp dẫn - Ứng Tuyển Ngay! | 2821393.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày