tin the thao mu mã bưu chính tiền giang

2019-11-27T13:19:04Z C: Ref PAR02EDGE0318 B: Ref. vay tín chấp bidv tphcm, lãi suất cho vay ngân hàng nhà nước năm 2013, lãi vay thế chấp ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày