chặn tin nhắn từ tổng đài mobifone

Chuyển đến Những ngân hàng đã và đang liên kết - Hiện nay, công ty đã và đang liên kết với các ngân. Nếu sau khi hồ sơ vay qua sổ hộ khẩu thành công, thủ. Toàn bộ việc giao dịch trao đổi vay tiền sổ hộ khẩu CMND đều lưu thông.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày