cho vay tín chấp nhanh nhất vay dài hạn là bao lâu

CẦM BẰNG THẺ SINH VIÊN – CHO SINH VIÊN VAY TIỀN QUA THẺ SINH VIÊN – BẰNG ĐẠI HỌC. nhận cầm tất cả bằng thẻ sinh viên trên địa bàn Hà Nội.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày