cách tính tiền trả góp ngân hàng thpt fpt đà nẵng tuyển dụng

Bước 1: Chọn hàng hóa muốn mua tại cửa hàng liên kết với PPF. phải nắm kỹ: Số tiền được vay, mức và cách tính lãi suất, thời hạn trả góp,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày