tư vấn hỗ trợ vay vốn ngân hàng

Đăng ký vay tiêu dùng Vietcombank. Vietcombank luôn chú trọng mảng khách hàng cá nhân, các sản phẩm cho vay tiêu dùng vay tín chấp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày