vay vốn tín dụng

Điện Máy Xanh, tiền thân là chuỗi ra đời cuối 2010 và chính thức. Thế giới di động cam kết mang đến cho nhân viên một môi trường làm việc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày