cần vay nóng tại đà nẵng

[Vật lí 9] Bài tập VẬN DỤNG SGK Bài 24: TỪ TRƯỜNG ỐNG DÂY - QUY.. Theo em bài đầu tiên thầy cũng nên vận.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày