lap mang fpt

Tôi có nhân viên bị ốm và có giấy cho nghỉ hưởng của bác sỹ, trên giấy ghi cho nghỉ chế độ bảo hiểm 08 ngày từ ngày 04/02/2018 đến ngày 11/02/2018. Lương.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày