hàng tiêu dùng thiết yếu là gì

Bankplus - Ứng dụng chuyển tiền, thanh toán trên điện thoại di động. o Chuyển tiền mặt chỉ cần số điện thoại, giao tiền tận tay trong 02 giờ

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày