kiểm tra 1 tiết toán lớp 9 chương 1

Đồng thời so sánh lãi suất giữa các ngân hàng khi bạn muốn tìm kiếm một. Ở Bắc Á, khi bạn gửi tiết kiệm từ 1 tỷ sẽ có cơ hội bốc thăm trúng 1 chỉ vàng SJC.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày