bưu cục viettel post đà nẵng

Để việc giải quyết tranh chấp diễn ra đúng quy định, dưới đây là thủ tục giải quyết tranh. Tại sao phải hiểu đúng tranh chấp đất đai là gì?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày