vay tien tieu dung - vay tien tieu dung: làm hoa sen giấy nhun

LINK TẢI MÌNH ĐỂ DƯỚI NỘI DUNG NHÉ CÁC BẠN : + Cách Sửa Lỗi LOL Liên Minh Ấn Chơi Bị Đẩy Ra Ngoài + Không Ấn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày