lãi suất ngân hàng cho vay

Thông tin về chính sách vay vốn cho sinh viên 2018. Theo Hướng dẫn số 2162A/NHCS-TD của Ngân hàng Chính sách xã hội, sinh viên vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày