phần mềm đăng ký thông tin sim viettel

2 - Khoản trả trước: Tối thiểu 20%, tối đa 70% giá trị của xe. Bảng tính lãi suất trả góp. Tổng giá trị xe: VNĐ. % trả trước. Tính. Số tiền trả trước: 0 đ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày