kiểm tra mã hàng viettel post

Ôtô 16 chỗ hư hỏng nặng phần đầu sau khi tông vào đuôi xe chở rác, rất may 13 người trên xe chỉ bị thương nhẹ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày