tinnhanthuonghieu

Bên cạnh việc cam kết về tốc độ, chất lượng dịch vụ cho thuê xe chở hàng.. cầu vận chuyển hàng hóa, thuê xe tải chuyển nhà tại khu vực TPHCM và các. Xe tải nhỏ 500kg, 250.000 VNĐ, 13.000 VNĐ/Km, 12.000 VNĐ/Km, 70.000 VNĐ/Giờ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày