xe cần cẩu

[Nhạc chế] - SỨC MẠNH CỦA SAO ĐỎ | Hậu Hoàng. Hau Hoang. Xem thấy hay nhớ chia sẻ cho Hậu Hoàng và ekip nhé.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày