xem phim chị kế của lọ lem tập 3 lãi suất ngân hàng tính như thế nào

Tân cổ: TRẢ LẠI THỜI GIAN Soạn giả: Viễn Châu Nghệ sỹ: Hùng Cường & Hương Lan LỜI BÀI HÁT * Tân nhạc: Xin trả lại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày