cho thue nha dat bien hoa

Nhấp vào nút “CATALOG”, màn hình sẽ hiển thị cửa sổ “CATOLOG VOL.10”; Chọn sản phẩm bạn cần bằng cách nhấp vào biểu tượng, sẽ hiện ra cửa sổ tìm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày