tuyen dung ngan hang kien long - tuyen dung ngan hang kien long: cần thuê nhà tại hải phòng

Thứ hai : Với số tiết tiết kiệm lớn hơn 50 triệu mà muốn an toàn 100% thì cứ đến các. Có thể bạn quan tâm : gửi tiền tiết kiệm ngân hàng nào lãi suất tốt nhất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày