ngân hàng tín dụng vay tiền công ty alma

Xin chào Luật sư! Vấn đề của bạn e như thế này. Bạn em nhận xin việc cho người ta nhưng không xin lấy tiền trả nợ. Để tạo lòng tin bạn em có làm giả giấy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày