sim homephone viettel lap di dong

Do vậy, cách tính bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần đang được rất nhiều người quan tâm.. Điều kiện hưởng trợ cấp tiền bảo hiểm xã hội một lần được quy định cụ thể tại khoản 1, Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày