dian may xanh

bất cứ lúc nào translation in Vietnamese-English dictionary.. bất cứ những quyết định riêng của anh ấy về điều nào trong những điều này là gì đi nữa... mà họ có và điều mà họ biết ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và với tất cả mọi người.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày