kiểm tra data thuê bao trả sau mobi

Bước Qua Thế Giới (Karaoke) - Ưng Hoàng Phúc | Bài hát: Bước Qua Thế Giới - Ưng Hoàng Phúc 1. Lại một người nữa ra.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày