đăng ký tra cứu thông tin fe credit

Chuyển đến Gói vay mua xe Shinhanbank năm 2019 - Khách hàng có thể dựa vào khả năng tài chính của mình để chọn gói sản phẩm cho vay mua ô tô với.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày