các gói vt của viettel

đóng góp ý kiến = to make/offer a suggestion; to contribute one's idea/opinion Rất cám ơn quý vị đã đóng góp ý kiến và nhiệt tình cho chương trình phát triển.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày