tien choe lua

Thủ tục hồ sơ vay tín chấp tại ngân hàng VPBank cho khách hàng rất đơn giản.... VPBank mở rộng chương trình cho vay tín chấp tại Yên Bái.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày