mượn tiền ngân hàng agribank

Chuyển đến B – Cách tính lãi suất vay ngân hàng Sacombank 2018 - Lãi suất cho vay tin chấp của ngân. Lãi vay ngân hàng Sacombank là bao nhiêu?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày