vay tien khong the chap o can tho

Vay Tiêu dùng Tín chấp cá nhân. Vay tín chấp KH trả lương VPBank.. Bạn có tài khoản tiết kiệm online tại VPBank nhưng chưa đến hạn tất toán? Bạn không.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày