thủ tục cấp lại cmnd 2018

Cơ hội khởi nghiệp, tăng vốn kinh doanh từ nguồn vốn cho vay ưu đãi. lãi suất cho vay ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày